15. bis 17. Januar 2026 Leipziger Tierärztekongress

Prof. Dr. Tom A. E. Stout

Utrecht University, Department of Equine Sciences

Kontakt

Utrecht University, Department of Equine Sciences

Programmpunkte

20.01.2024 09:10 - 10:10 Vortrags-Session
CCL - Saal Schwerin
Prof. Dr. Mandi de Mestre (Cornell University, Department of Biomedical Sciences) Prof. Dr. Tom A. E. Stout (Utrecht University, Department of Equine Sciences)